Vrijwilligers je weet hoe je moet inloggen gegevens kwijt meld je bij de secretaris

Klik op uitloggen om weer in het Hoofdmenu te komen

De gemeente Bodegraven vindt het belangrijk om daar waar mogelijk ondersteuning te bieden aan haar vrijwilligers. Gebleken is dat lang niet alle vrijwilligers goed ziijn verzekerd. De gemeente Bodegraven heeft daarom twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

Voor wie?
Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaalde werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
Ongeacht hun leeftijd Ook bij eenmalige activiteitengeen minimum aantal uren. Ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten. Niet verzekerd zijn: Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen.Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Mantelzorgers worden, ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zijn verzorgen bij aanvang van de zorgverlening. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers.

BasisPolis:
Ongevallen-en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers PlusPolis Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen voor Vrijwilligers Rechtspersonen Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie. De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een administratie of registratie van de vrijwilligers is niet nodig. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd!
Schade… en dan,de vrijwilliger of rechtspersoon download het digitale schadeformulier van de gemeentelijke website.
De claim kan digitaal naar de gemeente worden doorgestuurd. De gemeente draagt zorg voor doorzending naar de verzekeraar. De gemeente is gerechtigd om de gegevens na te gaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze blijft het controleerbaar of iemand terecht een claim indient.
Uiteindelijk zal de schade rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld worden. Ingeval van vragen kan de vrijwilliger rechtstreeks contact opnemen met Centraal Beheer. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld Alle informatie over de afgesloten verzekeringspakketten staan vermeld op de gemeentelijke website:

181022